மலர்வு 01 JUN 1946
உதிர்வு 21 SEP 2021
அமரர் செல்லையா இலங்கைநாதன்
வயது 75
அமரர் செல்லையா இலங்கைநாதன் 1946 - 2021 கந்தரோடை, Sri Lanka Sri Lanka