அன்னை மடியில் 26 MAR 1940
இறைவன் அடியில் 24 JUN 2021
அமரர் செபமாலை ஜெயமணி சவுந்தரநாயகம்
வயது 81
அமரர் செபமாலை ஜெயமணி சவுந்தரநாயகம் 1940 - 2021 முல்லைத்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka