பிறப்பு 09 MAY 1975
இறப்பு 15 JAN 2021
அமரர் சீன்கொனறி அன்ரனி செல்வராஜா (ரெமோ)
வயது 45
அமரர் சீன்கொனறி அன்ரனி செல்வராஜா 1975 - 2021 உவர்மலை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute