பிறப்பு 24 APR 1967
இறப்பு 01 DEC 2021
திரு சன்னதிநாதன் தம்பிராசா (சிறி)
வயது 54
திரு சன்னதிநாதன் தம்பிராசா 1967 - 2021 வளலாய், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Sannathinathan Thambirasa
1967 - 2021

R.I.P

Write Tribute