தோற்றம் 29 NOV 1942
மறைவு 19 JUL 2021
அமரர் சங்கரப்பிள்ளை வயிரவப்பிள்ளை
முன்னாள் சீமெந்துக் கூட்டுத்தாபனம்- காங்கேசன்துறை, வாகனப் பராமரிப்பு பகுதி மூத்த இயந்திர தொழில்நுட்பவியலாளர்- முகாரி
வயது 78
அமரர் சங்கரப்பிள்ளை வயிரவப்பிள்ளை 1942 - 2021 கொல்லங்கலட்டி, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute