தோற்றம் 28 FEB 1942
மறைவு 06 AUG 2016
அமரர் சபாரத்தினம் பசுபதி
வயது 74
அமரர் சபாரத்தினம் பசுபதி 1942 - 2016 புதுக்குடியிருப்பு, Sri Lanka Sri Lanka