பிறப்பு 13 OCT 1948
இறப்பு 27 DEC 2020
அமரர் இரத்தினலிங்கம் கிருஷ்ணதாஸ்
சாந்த மோட்டார்ஸ் உரிமையாளர்- யாழ்ப்பாணம்
வயது 72
அமரர் இரத்தினலிங்கம் கிருஷ்ணதாஸ் 1948 - 2020 தொண்டைமானாறு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute