மண்ணில் 22 MAR 1969
விண்ணில் 07 OCT 2021
திரு இராசரட்ணம் ஆனந்தகுமார் (வியஜன்)
வயது 52
திரு இராசரட்ணம் ஆனந்தகுமார் 1969 - 2021 வேலணை கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka