மண்ணில் 22 MAR 1969
விண்ணில் 07 OCT 2021
திரு இராசரட்ணம் ஆனந்தகுமார் (வியஜன்)
வயது 52
திரு இராசரட்ணம் ஆனந்தகுமார் 1969 - 2021 வேலணை கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mr Rasaratnam Ananthakumar
1969 - 2021

My mama was like my best friend someone who I always spoke to about everything someone who is so smart and intellectual honestly has done and gone beyond to bring me up he has seen me grow for 21years he is someone who has always had my back and supported me throughout everything from life to also when it comes to situations with my parents and I am dearly going to miss him as he has been in my life since I was born from placing me in my cot to making my birthday album he has done everything as my mama.Love you Mama ♥️ Laxszaa,Gowsikan & Kalyani

Write Tribute