பிறப்பு 12 MAR 1941
இறப்பு 05 OCT 2021
அமரர் இராமசாமி கிருஷ்ணமூர்த்தி
வயது 80
அமரர் இராமசாமி கிருஷ்ணமூர்த்தி 1941 - 2021 கோண்டாவில் கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka