மண்ணில் 01 APR 1939
விண்ணில் 03 AUG 2021
அமரர் இராமநாதன் கந்தசாமி
சில்வியா ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளர்- கொழும்பு 14
வயது 82
அமரர் இராமநாதன் கந்தசாமி 1939 - 2021 புங்குடுதீவு 10ம் வட்டாரம், Sri Lanka Sri Lanka