பிறப்பு 19 JUN 1948
இறப்பு 19 SEP 2021
திரு இராமலிங்கம் நந்தகுமாரன்
வயது 73
திரு இராமலிங்கம் நந்தகுமாரன் 1948 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka