அன்னை மடியில் 14 AUG 1927
இறைவன் அடியில் 16 JUN 2022
திருமதி மங்கையற்கரசி பொன்னுத்துரை
வயது 94
திருமதி மங்கையற்கரசி பொன்னுத்துரை 1927 - 2022 உரும்பிராய், Sri Lanka Sri Lanka
0 Views
22 Tributes