தோற்றம் 04 JAN 1946
மறைவு 15 NOV 2021
திருமதி பொன்மலர் நடேசன் (மலர்)
வயது 75
திருமதி பொன்மலர் நடேசன் 1946 - 2021 இணுவில் கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka