தோற்றம் 04 JAN 1946
மறைவு 15 NOV 2021
திருமதி பொன்மலர் நடேசன் (மலர்)
வயது 75
திருமதி பொன்மலர் நடேசன் 1946 - 2021 இணுவில் கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Ponmalar Nadesan
1946 - 2021

Malar, you were a very dear friend to our family, you were a good host and presented yourself always with a broad smile, soft and pleasant nature. Together, both our families enjoyed a lot of parties. My (Keerthi) friendship with Nadesan goes a long way back from school days in Uduvil. We had been in touch with you until you left us and we are missing you miserably. Rest in peace.

Write Tribute