பிறப்பு 10 DEC 1933
இறப்பு 18 SEP 2021
அமரர் பரமேஸ்வரி மயில்வாகனம்
வயது 87
அமரர் பரமேஸ்வரி மயில்வாகனம் 1933 - 2021 அளவெட்டி, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute
F
L
O
W
E
R

Flower Sent

By Sinthuja & Sivarupan Great Grandchildren - Abi, Saiyen & Saran from UK.

RIPBOOK Florist
United Kingdom 1 year ago