மலர்வு 16 AUG 1959
உதிர்வு 19 MAY 2021
அமரர் பரமேஸ்வரி ஜெயரவீந்திரன் (பவா)
வயது 61
அமரர் பரமேஸ்வரி ஜெயரவீந்திரன் 1959 - 2021 கொல்லன்கலட்டி, Sri Lanka Sri Lanka