பிறப்பு 10 JUN 1944
இறப்பு 09 JAN 2022
திருமதி பரமலிங்கம் சீதேவி 1944 - 2022 அனலைதீவு, Sri Lanka Sri Lanka