மண்ணில் 08 AUG 1956
விண்ணில் 22 SEP 2017
அமரர் பங்கிராஸ் சந்திரராஜா
வயது 61
அமரர் பங்கிராஸ் சந்திரராஜா 1956 - 2017 மன்னார், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
08 AUG 1956 - 22 SEP 2017
Late Pankiras Santhirarajah
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.
Write Tribute