பிறப்பு 20 SEP 1977
இறப்பு 15 OCT 2020
அமரர் நவரெட்ணம் ரதீஷ் 1977 - 2020 செம்பியன்பற்று, Sri Lanka Sri Lanka