அன்னை மடியில் 12 MAY 1940
ஆண்டவன் அடியில் 25 JUN 2021
திரு மயில்வாகனம் பொன்னம்பலம்
இளைப்பாறிய ஆங்கில ஆசிரியர்
வயது 81
திரு மயில்வாகனம் பொன்னம்பலம் 1940 - 2021 கரணவாய் வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka