மலர்வு 22 MAR 1946
உதிர்வு 16 AUG 2021
அமரர் முத்துக்குமாரு புவனேஸ்வரி
வயது 75
அமரர் முத்துக்குமாரு புவனேஸ்வரி 1946 - 2021 நெடுந்தீவு கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute