பிறப்பு 12 SEP 1951
இறப்பு 22 JUL 2021
திரு முத்தையா குருநாதன்
புகைப்படப் பிடிப்பாளர் (1970-2000)
வயது 69
திரு முத்தையா குருநாதன் 1951 - 2021 ஆனைப்பந்தி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Muthiah Gurunathan
1951 - 2021

#அன்னாரின் #ஆத்மா #ஆண்டவன் #திருவடியில் #இளைப்பாற #வேண்டிக் #கொள்கின்றேன் #ஓம் #சாந்தி #ஓம் #சாந்தி #ஓம் #சாந்தி …

Write Tribute