பிறப்பு 12 SEP 1951
இறப்பு 22 JUL 2021
திரு முத்தையா குருநாதன்
புகைப்படப் பிடிப்பாளர் (1970-2000)
வயது 69
திரு முத்தையா குருநாதன் 1951 - 2021 ஆனைப்பந்தி, Sri Lanka Sri Lanka