பிறப்பு 16 JUL 1951
இறப்பு 11 MAY 2022
திரு மரியாம்பிள்ளை தேவரட்ணம் (தேவகிளி)
றெஜினா Transport (M.T.R), றெஜினா Hardware, றெஜினா Building - உரிமையாளர்
வயது 70
திரு மரியாம்பிள்ளை தேவரட்ணம் 1951 - 2022 குடத்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Mariyampillai Thevaratnam
1951 - 2022

My heartfelt sincere condolences to you and your family. My thoughts are with you all. May your soul Rest In Peace.

Write Tribute