தோற்றம் 26 JUN 1981
மறைவு 01 AUG 2022
திரு லோகேஸ்வரன் பிரபானந்த் (ஜோய்)
வயது 41
திரு லோகேஸ்வரன் பிரபானந்த் 1981 - 2022 கல்முனை, Sri Lanka Sri Lanka