பிறப்பு 19 OCT 1936
இறப்பு 10 OCT 1996
அமரர் இலட்சுமி செல்லத்துரை
வயது 59
அமரர் இலட்சுமி செல்லத்துரை 1936 - 1996 அநுராதபுரம், Sri Lanka Sri Lanka