தோற்றம் 24 FEB 1942
மறைவு 23 SEP 2021
அமரர் கதிரவேற்பிள்ளை விவேகானந்தராசா
ஓய்வுபெற்ற முகாமையாளர், மக்கள் வங்கி வடமாகாணம்
வயது 79
அமரர் கதிரவேற்பிள்ளை விவேகானந்தராசா 1942 - 2021 வட்டுக்கோட்டை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute