அமரர் கதிரவேலு சுப்பிரமணியம்
பதுளை முன்னாள் வர்த்தகர்
இறப்பு - 25 NOV 2010
அமரர் கதிரவேலு சுப்பிரமணியம் 2010 காரைநகர் வாரிவளவு, Sri Lanka Sri Lanka