அன்னை மடியில் 18 JUL 1940
இறைவன் அடியில் 11 MAY 2021
திரு துரையப்பா காசிப்பிள்ளை (V.c. முருகையா)
ஓய்வுபெற்ற சீமெந்து கூட்டுத்தாபன மின்னியலாளர் - காங்கேசந்துறை, முன்னாள் நகராட்சி மன்ற உறுப்பினர்- மல்லாகம்
வயது 80
திரு துரையப்பா காசிப்பிள்ளை 1940 - 2021 அளவெட்டி வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka