மலர்வு 06 APR 1938
உதிர்வு 21 MAY 2022
திருமதி கந்தையா சின்னம்மா
வயது 84
திருமதி கந்தையா சின்னம்மா 1938 - 2022 சாவகச்சேரி, Sri Lanka Sri Lanka