மலர்வு 20 JAN 1942
உதிர்வு 19 JAN 2022
திரு கந்தையா குணசிங்கம்
வயது 79
திரு கந்தையா குணசிங்கம் 1942 - 2022 சாவகச்சேரி, Sri Lanka Sri Lanka