தோற்றம் 15 APR 1927
மறைவு 22 JUL 2021
திரு கணபதிப்பிள்ளை நடராஜா
வயது 94
திரு கணபதிப்பிள்ளை நடராஜா 1927 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr ​Kanapathippillai Nadarajah
1927 - 2021

Losing someone we love is nothing easy, but knowing that we have been able to be a part of the life of that person, we can realize that we are blessed to have been able to share in that life before the soul went to rest in eternal salvation. My condolences.

Write Tribute