மண்ணில் 15 APR 1927
விண்ணில் 22 JUL 2021
அமரர் கணபதிப்பிள்ளை நடராஜா
வயது 94
அமரர் கணபதிப்பிள்ளை நடராஜா 1927 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance before 25 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Thu, 22 Jul, 2021