தோற்றம் 15 APR 1927
மறைவு 22 JUL 2021
திரு கணபதிப்பிள்ளை நடராஜா
வயது 94
திரு கணபதிப்பிள்ளை நடராஜா 1927 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka