தோற்றம் 16 APR 1947
மறைவு 24 JUN 2021
அமரர் கனகரட்ணம் ரட்ணமகேசன்
பழைய மாணவர்- கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி
வயது 74
அமரர் கனகரட்ணம் ரட்ணமகேசன் 1947 - 2021 கொக்குவில் கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Kanagaratnam Ratnamahesan
1947 - 2021

We miss our dearest Thevan Mama, who we all love so much. We will be missing his love towards us and the phone calls. Rest in peace our dearest Thevan Mama. Our thoughts and prayers are with you Mami, Jalanan, Jenny and Jalaruban. May God give you strength to go through this difficult time.

Write Tribute

Tributes