பிறப்பு 25 AUG 2002
இறப்பு 04 MAY 2022
செல்வன் ஜோசப் போல் கிறிஸ்டீயான்
வயது 19
செல்வன் ஜோசப் போல் கிறிஸ்டீயான் 2002 - 2022 Regensburg, Germany Germany