பிறப்பு 14 OCT 1981
இறப்பு 21 JUL 2018
அமரர் யோசப் அருள்தாஸ் (செல்ரன்)
வயது 36
அமரர் யோசப் அருள்தாஸ் 1981 - 2018 தாளையடி, Sri Lanka Sri Lanka