பிறப்பு 14 OCT 1981
இறப்பு 21 JUL 2018
அமரர் யோசப் அருள்தாஸ் (செல்ரன்)
வயது 36
அமரர் யோசப் அருள்தாஸ் 1981 - 2018 தாளையடி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Joseph Arulthas
1981 - 2018

இள வயதில் மடிந்த உங்களை இன்றும் நினைத்து அழுகின்றோம் மூன்;று ஆண்டுகள் கடந்தாலும் பாசத்துடன் நினைவு கூருகின்றோம்!. எங்களை விட்டு பிரிந்து சென்ற உங்களின் நீங்கா நினைவுகளோடு உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம். ஓம் சாந்தி..! ஓம் சாந்தி..! ஓம் சாந்தி..!

Write Tribute

Summary

Notices