பிறப்பு 10 MAR 1938
இறப்பு 19 NOV 2021
திரு பிரான்சிஸ் ஆனந்தராயர்
வித்துவான், புலவர் வேல்மாறன், ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர், யாழ்/ புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி
வயது 83
திரு பிரான்சிஸ் ஆனந்தராயர் 1938 - 2021 குருநகர், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

யஸ்ரின் சுவீற்ரி குடும்பம் 22 NOV 2021 France

எங்கள் குடும்பத்தாரின் ஆழ்ந்தஅனுதாபங்கள்

Tributes