மலர்வு 12 APR 1964
உதிர்வு 10 SEP 2021
திரு செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ்
யாழ். புனித சம்பத்திரிசியார் கல்லூரி பழைய மாணவர்
வயது 57
திரு செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ் 1964 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Chelliah Julien Terrence
1964 - 2021

Sithappa we miss u so much. U was a great Person. Nobody can full ur place. Miss u lot.

Write Tribute