மலர்வு 12 APR 1964
உதிர்வு 10 SEP 2021
திரு செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ்
யாழ். புனித சம்பத்திரிசியார் கல்லூரி பழைய மாணவர்
வயது 57
திரு செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ் 1964 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Chelliah Julien Terrence
1964 - 2021

Words may not suffice to express the heartfelt sorrow that we feel for this great loss but please accept our condolences and we will be remember in our daily prayers.

Write Tribute