மலர்வு 12 APR 1964
உதிர்வு 10 SEP 2021
திரு செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ்
யாழ். புனித சம்பத்திரிசியார் கல்லூரி பழைய மாணவர்
வயது 57
திரு செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ் 1964 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
You will be missed forever and always Chiththappa. The beautiful moments you shared with us will always speak of a great person that you were. Rest in peace up in heaven 🙏🏻🙏🏻🙏🏻♥️ Love you lots & Miss You So Much Love Bindu
Write Tribute