மலர்வு 12 APR 1964
உதிர்வு 10 SEP 2021
திரு செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ்
யாழ். புனித சம்பத்திரிசியார் கல்லூரி பழைய மாணவர்
வயது 57
திரு செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ் 1964 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Birth
12 APR, 1964
Death
10 SEP, 2021
Mr Chelliah Julien Terrence
I have many memories about my nephew.My family and I miss him dearly.He will live on in our hearts forever.Rest in peace.
Write Tribute