மண்ணில் 11 OCT 1950
விண்ணில் 19 SEP 2022
திரு செல்லப்பா வேலுப்பிள்ளை கதிர்காமநாதன் (துரை)
செல்லப்பாபிள்ளை அன் சன் கிரான்பாஸ்- கொழும்பு
வயது 71
திரு செல்லப்பா வேலுப்பிள்ளை கதிர்காமநாதன் 1950 - 2022 காரைநகர் தங்கோடை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Sellappa Veluppillai Kathirkamanathan
1950 - 2022

அண்ணா! நெஞ்சிருக்கும் வரை உங்கள் நினைவிருக்கும்.பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினருக்கு எமது அனுதாபங்கள். ஆத்மா சாந்தியடைய வேண்டுகின்றேன்.

Write Tribute

Tributes