மண்ணில் 11 OCT 1950
விண்ணில் 19 SEP 2022
திரு செல்லப்பா வேலுப்பிள்ளை கதிர்காமநாதன் (துரை)
செல்லப்பாபிள்ளை அன் சன் கிரான்பாஸ்- கொழும்பு
வயது 71
திரு செல்லப்பா வேலுப்பிள்ளை கதிர்காமநாதன் 1950 - 2022 காரைநகர் தங்கோடை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Sellappa Veluppillai Kathirkamanathan
1950 - 2022

துரை அண்ணா! உங்களின் இழப்பினால் துயருற்றிருக்கும் மனைவி ,பிள்ளைகளுக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கின்றோம்.

Write Tribute

Tributes