பிறப்பு 09 JUL 1952
இறப்பு 09 MAY 2022
திருமதி பாலசுந்தரம் மங்கையற்கரசி (இராசாத்தி)
வயது 69
திருமதி பாலசுந்தரம் மங்கையற்கரசி 1952 - 2022 புலோலி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute