மண்ணில் 28 NOV 1947
விண்ணில் 10 JAN 2022
திருமதி பாலச்சந்திரன் மேரிராணி
வயது 74
திருமதி பாலச்சந்திரன் மேரிராணி 1947 - 2022 முல்லைத்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka