பிறப்பு 30 AUG 1979
இறப்பு 23 MAY 2022
திரு அன்ரனி நியூனஸ் ஒஸ்ரின்
வயது 42
திரு அன்ரனி நியூனஸ் ஒஸ்ரின் 1979 - 2022 நாரந்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
0 Views
26 Tributes

Summary