பிறப்பு 30 AUG 1979
இறப்பு 23 MAY 2022
திரு அன்ரனி நியூனஸ் ஒஸ்ரின்
வயது 42
திரு அன்ரனி நியூனஸ் ஒஸ்ரின் 1979 - 2022 நாரந்தனை, Sri Lanka Sri Lanka

Summary

Notices

அகாலமரணம் Sat, 11 Jun, 2022
நன்றி நவிலல் Wed, 22 Jun, 2022